2020/2021

13.09.2020

Fotografie ze školního roku 2020/2021

Čarodějnice

Den Země

Beseda o jezdectví

Naše vycházky

Nadílka

Mikuláš ve škole

Kulináři

Včelařský kroužek

Kroužek Lesní moudrost

Kroužek Výroba hudebních nástrojů

Vánoční pečení a dílničky

Návrat do školy

Ranní družina

Dožínky

Pohádková cesta parkem

Adaptační výlet na vodní mlýn Wesselsky

1. školní den