Komunitní škola

Jsme dvoutřídní škola pro první až čtvrtý ročník. Nově od školního roku 2020/2021 pro první až pátý ročník. To znamená celý první stupeň ZŠ. Obvykle máme kolem deseti až patnácti dětí, z nichž srší radost a nadšení. Výuku ve třídách obohacujeme o spoustu exkurzí, výletů a kulturních akcí. Do našich aktivit se rádi zapojují rodiče i prarodiče našich žáků.

Jsme malí, ale velmi aktivní.

Naši sponzoři

z řad rodičů:

STANISLAV PŘIKRYL SOLAR PRIK s.r.o.

MARTIN DROŽDÍK

Aktuality


Sledujte nás

Reference

Co o naší škole říkají rodiče

Jan Křivonožka

Dolejší Kunčice, tatínek

„Heřmanická škola je místem, kde se děti učí od skvělých a nadšených učitelů, kteří navíc do výuky formou projektů zapojují rodiče a místní profesionály různých profesí. Děti nám díky škole doslova kvetou před očima a my s nimi prožíváme vzdělávací euforii a velkou radost. Díky škole se přirozená hravost, kreativita a emptatie dětí neztrácí, ale naopak prohlubuje. Oceňujeme i kvalitní kroužky, zejména angličtinu a včelařský kroužek. Heřmanickou školu bychom přáli zažít snad každému!“

Nikol Přikrylová

Vlkovice, maminka

„Škola nás nejprve zaujala svou ,,malou" velikostí, kdy se všichni pedagogové i děti dobře znaly a působily spokojeně. Oslovila nás také svým přístupem a nadále nás v něm jen utvrzuje. Vzhledem k počtu žáků má pedagog dost inividuálního času na všechny žáky, čehož si velmi vážíme. V případě potřeby byla a je škola vždy vstřícná. Vymyšlí spoustu aktivních činností, díky kterým mají děti i spoustu nezapomenutelných zážitků. Výběrem ZŠ Heřmanice u Oder mají mé děti fantastický vstup do celoživotního učení :-)“

Vendula Jarošová

Starostka obce Heřmanice, maminka

„Škola v Heřmanicích u Oder dává prostor k rozvoji celé osobnosti, pracuje se v malém počtu dětí a je kladen důraz na vztah a soulad s přírodou.“

Školní projekty

vhodně dotvářejí obsah vzdělávacího procesu školy

VELKÉ SRDCE

Pěstujeme u dětí empatii, soucit, pocit zodpovědnosti a solidaritu.

ŠKOLA JAKO KOMUNITNÍ CENTRUM OBCE

Oživujeme kulturní a společenský život obce.ZELENÁ ŠKOLA

Třídíme a minimalizujeme odpad, sázíme stromy, vyrábíme hmyzí hotely, pořádáme Den země, pracujeme s přírodními materiály...

ČTENÁŘSKÉ PROJEKTY

Naše škola má ráda knihy. Čteme i v rámci akcí Noc s Andresenem, Čtení pomáhá a Celé Česko čte dětem.

Náš pedagogický tým

Gabriela Čížová

ředitelka školy

Přichází z Ostravy, kde dlouhé roky působila jako učitelka ve velké sídlištní škole . Práce s dětmi ji celý život naplňuje, a proto by v ní chtěla pokračovat i zde v heřmanické škole, která svým umístěním a malým počtem žáků nabízí spoustu možností. Jednak možnost vyučovat venku, ale také individuální přístup k žákům a příjemné pohodové, téměř rodinné klima. Má ráda turistiku, a proto založila při škole neformální turistický kroužek. Přála by si, aby heřmanická školička byla nadále součástí kulturního a společenského dění v obci, která leží v tak malebné krajině Oderských vrchů. 


Kristýna Ondřejová

učitelka, vedoucí včelařského kroužku (toho času na mateřské dovolené)

Miluje včely, a tak kromě předsedání základní organizace Českého svazu včelařů Odry založila i oblíbený včelařský kroužek.

Nesmírně aktivní. Zakladatelka spolku Naše Kamenka (propagování aktivního občanství mládeže a dobrovolnictví, udržování místních tradic a zvyků, propojování aktivit sdružení s enviromentální výchovou a vzděláváním, organizování kulturních akcí). Skrze spolek Naše Kamenka realizuje své zájmy, záliby a sny.

Hana Pastorková Strnadlová

vychovatelka školní družiny, učitelka Aj

Extrémně kreativní družinářka s dětmi realizuje spoustu výtvarných experimentů, divadelních představení a dalších zábavných aktivit. V každé situaci najde na věcech i na lidech to dobré a zaměří se na to. V letošním školním roce učí také anglický jazyk ve 3. a 4. ročníku.

Svou stoprocentní pozitivní náladou umí "nakazit" i ostatní. Je ráda, že může pracovat v tak skvělém kolektivu, protože ta přívětivá a přátelská atmosféra za to stojí.

Pavla Ovčáčíková

učitelka, vedoucí  hudebního kroužku

Posledním rokem studuje na pedagogické fakultě v Olomouci. Je mimořádně nadaná nejen jako hudebnice, ale také jako pedagog, který umí přiblížit krásu hudby všem věkovým kategoriím. Její působení v naší škole je pro nás velkým přínosem. Učí na naší škole hudební výchovu (už od roku 2018) a od roku 2019 i anglický jazyk ve 2. ročníku. Vede také hudební kroužek, který letos nově otevřela i pro předškoláky z MŠ Kamenka.

Michaela Křivonožková

učitelka, vedoucí kroužku "Lesní moudrost"

Vystudovala zdravotnickou a zahradnickou školu. S dětmi pracovala řadu let už ve skautském oddíle, kde se začal formovat její vztah k přírodě. Nabité zkušenosti znovu oživila v Kroužku lesní moudrosti, který vede v ZŠ Heřmanice u Oder od roku 2018. Od roku 2019 zde učí předměty Člověk a jeho svět, pracovní činnosti a výtvarnou výchovu. S dětmi se zapojila do programu "Učíme se venku", aby zažívaly učivo doopravdy. K učivu přistupuje komplexně, děti sledují rytmus celého roku, pozorují přírodní procesy, pěstují zeleninu a učí se odpovědnému přístupu k životnímu prostředí. Dále naplňuje poslání projektu Zelená škola a pečuje o Facebook školy.

Dagmar Mikulová

učitelka

Paní učitelka Dáša dojíždí z Ostravy. Práce s dětmi ji vždy bavila. Je velmi vynalézavá a neustále vymýšlí nové a nové, na první pohled hravé činnosti, aby u svých svěřenců dosáhla co nejlepších výsledků. Individuální přístup k žákům považuje  za  prioritu. Současně dokáže vytvořit ve své třídě velmi přátelské a důvěrné prostředí.


NAŠE ŠKOLA

Sídlíme v krásné velké budově.
A jak to vypadá uvnitř?

Škola otevřená všem

Děti se specifickými potřebami to nemají jednoduché, a tak se jim snažíme maximálně pomoct u nás ve škole. Zdravotně postiženým a znevýhodněným žákům přizpůsobujeme prostředí i výuku, sociálně znevýhodněným dětem nabízíme oporu i bezpečí a žákům talentovaným zase prostředí plné podnětů. Ze všech sil se snažíme respektovat individuální potřeby každého dítěte.

Máme skvělý pedagogický sbor, jehož členové jsou velmi zkušení a dlouhodobě spolupracují se specialisty z PPP Nový Jičín a PPP Vítkov. Stejně tak si uvědomujeme důležitost vztahu mezi pedagogy a rodiči, který poctivě rozvíjíme.