ZELENÁ ŠKOLA

V projektu Zelená škola nám jde o realizaci teorie udržitelného života ve školní praxi.

Cílem je přechod školy a našeho mozku na k přírodě šetrnější provoz. Chod školy je co nejvíce bezodpadový (je kladen důraz na předcházení vzniku zbytečných odpadů) a školní praxe podporuje recyklaci i nákup ekologicky šetrných výrobků. Třídíme odpad a následně děti odhalují zákulisí třídění odpadu. Zapojili jsme se do celoročního sběru tříděného papíru, elektro-odpadu, hliníku, tonerů a víček od PET lahví.

Po domluvě s rodiči a přáteli školy realizujeme vlastní školní eko-aktivity např. brigády, exkurze a vlastivědné výlety. Spolupracujeme s dobrovolníky a odborníky z Centra ekologické výchovy při Záchranné stanici v Bartošovicích, ČSOP Odry, Správy CHKO Poodří, Agentury ochrany přírody a krajiny Ostrava, Greenpeace, Naše Kamenka, Divous, Hnutí Brontosaurus a Hnutí DUHA na uskutečnění tradičních eko-akcí a zážitkových projektů např. kampaň Ukliďme svět - Ukliďme Česko, program Dne Země, projekt Adopce Mořského oka apod. 

Máme zájem o besedy s reprezentanty k přírodě šetrného životního stylu a vycházky do krajiny s lidmi informovanými. 

Nakládání s odpady

Školní praxe podporuje recyklaci. Vytříděný papír je skladován a periodicky odvážen firmou A.S.A. v rámci sběrové soutěže a pan topič příležitostně přitápí odpadovým nezrecyklovatelným papírem. Bioodpad je tříděn a recyklován odbornou firmou. V jídelně máme také nádoby na kartony od mléka, plasty a papír. Likvidaci hliníkového odpadu tzn. Al-víček od jogurtů zajišťuje firma A.S.A. Odvoz nebezpečného odpadu (léků, barev, zářivek apod.) zajišťuje ředitel ve spolupráci se sběrným dvorem ve Studénce. Každá třída má nádoby na třídění odpadu. Děti třídí papír a plasty, na chodbě jsou krabice na víčka od PET lahví (soutěž ve sběru víček od PET lahví pořádají dobrovolníci z občanských sdružení SkaKs Dakota a TOM Čmoudík 9901), u vstupních dveří je kontejner na vyřazené elektrospotřebiče a v I. třídě je sběrná nádoba na vybité baterky (ekosoutěž RECYKLOHRANÍ). Školní sběrové soutěže jsou pravidelně vyhodnocovány a nejlepší sběrači jsou odměňováni drobnými dárky.

Ve spolupráci s ČSOP Fulnek v zimním období, v čase nouze poctivě vyvěšujeme ptačí krmítka a pravidelně pozorujeme ptačí strávníky. V Centru ekologické výchovy Aquila v Bartošovicích jsme se zapojili do programu Boudo, budko, kdo v tobě přebývá, kde se děti naučily poznávat ptáky, jejich hlasy a s pomocí dospěláků vyrobily hnízdní budky, které vyvěsily. Požádali jsme sympatizanty našeho snažení, aby na zahradě nebo okenní římse vyvěsili krmítko pro naše malé ptačí přátele.

Realizujeme vlastní školní ekoprojekty a zelené akce Po domluvě s rodiči a přáteli školy realizujeme ekobrigády, exkurze a vlastivědné výlety. 

Školní ekoknihovnička

Zájemci o publikace s přírodovědnou, ekologickou nebo vlastivědnou tématikou naleznou pestrý výběr titulů a časopisů také v naší školní knihovně. V současnosti mají zájemci o problematiku ochrany přírody přístup k přibližně 100 svazkům knih a časopisů. Výpůjčku je možné uskutečnit, kdykoli po domluvě s přítomným vyučujícím. Do školní knihovny darovala výtisky fanzinu redakce časopisu Poodří a knihy, plakáty a propagační materiály s tématikou ochrany přírody a ekologie věnovala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Společnost přátel Poodří (Ostrava), ČSOP Fulnek a další fanoušci našich ekosnah.