ZELENÁ ŠKOLA

V projektu Zelená škola nám jde o realizaci teorie udržitelného života ve školní praxi.

Cílem je přechod školy a našeho mozku na k přírodě šetrnější provoz. Chod školy je co nejvíce bezodpadový (je kladen důraz na předcházení vzniku zbytečných odpadů) a školní praxe podporuje recyklaci i nákup ekologicky šetrných výrobků. Třídíme odpad a následně děti odhalují zákulisí třídění odpadu. Zapojili jsme se do celoročního sběru tříděného papíru, elektro-odpadu, hliníku, tonerů a víček od PET lahví.

Po domluvě s rodiči a přáteli školy realizujeme vlastní školní eko-aktivity např. brigády, exkurze a vlastivědné výlety.

Máme zájem o besedy s reprezentanty k přírodě šetrného životního stylu a vycházky do krajiny s lidmi informovanými. 

Nakládání s odpady

Školní praxe podporuje recyklaci. Každá třída má nádoby na třídění odpadu. Děti třídí papír a plasty, na chodbě jsou krabice na víčka od PET lahví, u vstupních dveří je kontejner na vyřazené elektrospotřebiče a sběrná nádoba na vybité baterky (ekosoutěž RECYKLOHRANÍ). Školní sběrové soutěže jsou pravidelně vyhodnocovány a nejlepší sběrači jsou odměňováni drobnými dárky.

Ve spolupráci s ČSOP Fulnek v zimním období, v čase nouze poctivě vyvěšujeme ptačí krmítka a pravidelně pozorujeme ptačí strávníky. V Centru ekologické výchovy Aquila v Bartošovicích jsme se zapojili do programu Boudo, budko, kdo v tobě přebývá, kde se děti naučily poznávat ptáky, jejich hlasy a s pomocí dospěláků vyrobily hnízdní budky, které vyvěsily. Požádali jsme sympatizanty našeho snažení, aby na zahradě nebo okenní římse vyvěsili krmítko pro naše malé ptačí přátele.

Realizujeme vlastní školní ekoprojekty a zelené akce Po domluvě s rodiči a přáteli školy realizujeme ekobrigády, exkurze a vlastivědné výlety. 

Školní ekoknihovnička

Zájemci o publikace s přírodovědnou, ekologickou nebo vlastivědnou tématikou naleznou pestrý výběr titulů a časopisů také v naší školní knihovně. V současnosti mají zájemci o problematiku ochrany přírody přístup k přibližně 100 svazkům knih a časopisů. Výpůjčku je možné uskutečnit, kdykoli po domluvě s přítomným vyučujícím. Do školní knihovny darovala výtisky fanzinu redakce časopisu Poodří a knihy, plakáty a propagační materiály s tématikou ochrany přírody a ekologie věnovala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Společnost přátel Poodří (Ostrava), ČSOP Fulnek a další fanoušci našich ekosnah.