Velké srdce

V projektu Velké srdce máme záměr pěstovat u dětí empatii, soucit a pocit zodpovědnosti. Bezelstně chceme uskutečňovat skutky solidarity a podporovat humanitární a charitativní činnost dětí a přátel školičky. Během tematických zážitkových projektů děti mimo jiné uslyší příběhy lidí, kteří se akčně zapojili do humanitárních akcí v krizových oblastech světa, např. Lékaři bez hranic, hasiči/záchranáři, příslušníci Policie ČR a Armády ČR, dobrovolníci Červeného kříže, Nesehnutí, Adra apod.