ŠKOLA JAKO KOMUNITNÍ CENTRUM OBCE

Cílem projektu je snaha oživit místní kulturní a společenský život. Jsme domluveni na konkrétních akcích s neziskovými organizacemi spádové oblasti např. Divous, z.s., Naše Kamenka, z.s., neformálním Spolkem žen z Heřmanic u Oder a Vésky, SDH Véska a TJ Rozkvět Heřmanice u Oder. Ve spolupráci s vedením obce a dobrovolníky z neformálního Klubu rodičů při ZŠ máme záměr uskutečnit např. tradiční dětský maškarní ples, zájezdy do divadla a kina, Mikulášskou nadílku, Den maminek apod. Školáci se pravidelně s kulturním programem účastní obecního plesu, adventního koncertu, tříkrálové sbírky nebo Dne stáří.

Máme dlouhodobý záměr realizovat myšlenku školy jako přirozeného centra života místní komunity. Žákům, rodičům a přátelům školy jsou k dispozici počítačová učebna a tělocvična. Jsme odhodláni ve spolupráci s malotřídkami Mikroregionu Odersko realizovat pro děti spádové oblasti sportovní přebory a olympiády společenských her, zapojíme naše žáky do výtvarných soutěží a uměleckých přehlídek.