Aktuality

08.04.2021

Provoz školy od 12.4.2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání Vlády ČR dne 6. dubna 2021 bylo vydáno:

 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízení. Od 12. 4. 2021 je školám a školským zařízením uložena povinnost testovat děti, žáky a studenty (kromě výjimek uvedených v opatření) 2x týdně Ag testy,
 • Instruktážní videa k testování žáků: https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole
 • Přítomnost na prezenční výuce bude podmíněna účastí na testování.
 • V naší škole budeme děti testovat v pondělí a ve čtvrtek. 
 • Pokud je výsledek pozitivní, testovaný vyhazuje test do určeného odpadkového koše a je poslán do izolační místnosti, případně rovnou odchází ze školy, je-li žák či student zletilý nebo má-li nezletilý žák souhlas zákonného zástupce k samostatnému odchodu.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních a 1. fázi rozvolnění umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání nově od 12. 4. 2021

 • V základních školách
 • dětem v přípravné třídě,
 • žákům 1. stupně ve škole, ve které je počet žáků 1. stupně nejvýše 75 žáků.
 • V základní škole jsou povinni nosit respirátor pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci, žáci (včetně přípravné třídy) jsou povinni nosit alespoň chirurgickou roušku.
  • Ve školních družinách a školních klubech dětem a žákům, kteří se mohou účastnit prezenční výuky podle tohoto mimořádného opatření, a to za podmínky, že v oddělení nebo skupině jsou přítomni děti nebo žáci pouze z jedné neměnné třídy prezenční výuky.


  Připravujeme školičku pro předškoláky

  S paní učitelkou Dášou, která bude Vaše děti vyučovat v 1. třídě.

  Budeme spolu kreslit, modelovat, poznávat barvy, tvary, zvířata.

  Termíny budou upřesněny v souladu s vývojem epidemické situace v naší zemi.