2017/2018

01.07.2018

Fotografie ze školního roku 2017/2018

Závěr roku a loučení

Včelaříci: Bartošovická stezka (22.-24. 6. 2018)

Družina: Policie ČR v naší škole (21. 6. 2018)

Děti se velice těšily na návštěvu Policie ČR. Beseda s příslušníky tohoto náročného a pro děti vysoce atraktivního povolání trvala přibližně dvě hodiny a byla velmi zajímavá. Děti měly možnost uplatnit své znalosti při řešení krizových situací, se kterými se mohou setkat v reálném životě (např. dopravní nehoda, vykradený byt, drogová problematika nebo když se na neznámém místě ztratí rodičům apod.). Proběhla také ukázka policejní výstroje a výzbroje, kterou ocenili zejména nadšení chlapci. Potom následovala střelba na laserové střelnici. Náročné bylo nejen zacílení, ale i stisknutí laserové pistole, protože to vyžadovalo naprosté zklidnění. Nakonec proběhla prohlídka služebního vozidla, která představovala příjemné zakončení netradiční návštěvy v naší škole. Děti dostaly také společenskou hru s názvem "Na služebně", která doplňuje a rozvíjí pohledy na práci policistů. Domů si kromě zážitků odnášely také reflexní ochranné pásky, pexeso a několik druhů povedených omalovánek. Děkujeme všem, kteří se zasloužili o příjemné odpoledne.

Výlet do HEI-parku Tošovice

V pátek 15. 6. 2018 jsme školákům, jako dárek k úspěšnému zvládnutí školního roku, naordinovali lehce namáhavou vycházku do HEI-parku v Tošovicích doplněnou o sběr odpadků. Cílem našeho snažení bylo zbavit smetí "starou oderskou" cestu a mít z pěší vycházky za atrakcemi HEI-parku dobrý pocit. Sběrem odpadků jsme podpořili kampaň Ukliďme svět - ukliďme Česko, kterou v ČR dlouhodobě koordinuje Český svaz ochránců přírody a jejímž smyslem je přivést lidi k aktivnímu zájmu o stav životního prostředí v blízkém okolí bydliště. Uklidili jsme 3 km dlouhou turistickou stezku v šířce 10 m a nasbírali a vytřídili přibližně 10 kg odpadků ...a protože milujeme sport a synchronizované pocení, zorganizovali jsme v HEI-parku pro školáky olympiádu v atletickém čtyřboji. Olympionik musel zvládnout: skok z místa, hod míčkem, sprint na 40 metrů do kopce a vytrvalostní chůzi. Atletické olympiády se zúčastnilo 11 dětí a vítězem v kategorii žáků 1. a 2. ročníku se stala Janička Dordová a šampionem mezi sportovci 3. a 4. ročníku se stal Daniel Novák.

Otevírání studánek (31. 5. 2018)

Jak se prameniště (v potu tváře) mění v lesní studánku jsme měli možnost pozorovat při magickém otevírání studánek v Kamence. Na programu byla krátká procházka kouzelnou krajinou, naučili jsme se zacházet s motykou a rýčem, zpívali jsme a recitovali a na závěr jsme provedli rituální odemčení studánky pomocí zaříkávadla. Otevírání studánky, v milé společnosti dětí "lesní třídy" MŠ Čtyřlístek Kamenka a fanoušků ochrany přírody, se náramně povedlo.

Včelaříci: Celostátního setkání včelařských kroužků Rojení (Kunžak 31. 5. - 3. 6. 2018)

Den matek a vítání občánků

Adopce Mořského oka

Na čtvrtek 17. 5. 2018 jsme připravili pro školáky ZŠ Heřmanice u Oder a děti "lesní třídy" MŠ Čtyřlístek Kamenka vycházku k Mořskému oku. Na programu bylo zasazení jeřábu ptačího a dokončení hmyzího hotelu (drakiáda se uskuteční až v červnu) a přes nepřízeň počasí jsme si vycházku náramně užili.
Upřímně děkujeme mamince Míši Křivonožkové za odbornou pomoc se zasazením jeřabiny, zaměstnancům obce Heřmanice u Oder za pomoc s vykopáním díry a dobrovolníkům Českého svazu ochránců přírody za drobné odměny. ...a v červnu se těšíme na viděnou :-).

Zlatá včela 22. 4. 2018

Z oblastního kola včelařské soutěže Zlatá včela v Mostech u Jablunkova jsme si do Heřmanic přivezli "bronzovou včelu" v kategorii starší žáci a postup do republikového kola v Nasavrkách.

Ukliďme svět - ukliďme Česko

Na čtvrtek 19. 4. 2018 jsme připravili pro školáky ZŠ Heřmanice u Oder, děti "lesní třídy" MŠ Čtyřlístek Kamenka a všechny zájemce o ochranu přírody tradiční brigádu s bohatým doprovodným programem. Cílem našeho snažení bylo zbavit odpadků příkopy kolem cesty k Mořskému oku, dokončení hmyzího hotelu, naaranžování hromádky kamení pro jarní slunění ještěrek a hadů a za odměnu synchronizované pocení aneb sportování. Akce se zúčastnilo 16 dětí a 4 dospěláci, kteří uklidili 1,5 km dlouhý úsek kolem cesty k Mořskému oku a nasbírali a vytřídili (na plasty, hliník, sklo) přibližně 15 kg odpadků. Sběrem odpadků jsme podpořili kampaň "Ukliďme svět - ukliďme Česko 2018", jejímž smyslem je přivést lidi k aktivnímu zájmu o stav životního prostředí v blízkém okolí bydliště.
Upřímně děkujeme obětavému panu Pavlovi Šenkovi za instalaci skeletu hmyzího hotelu a dotřídění odpadu, mamince Míši Křivonožkové za neutuchající podporu a obětavost a dobrovolníkům Českého svazu ochránců přírody za plastové pytle, rukavice a drobné odměny.

Pololetí 31. 1. 2018

Halloween 31. 10. 2017

První školní den