Školní družina

Každý den 12:00-15:00

Kontakt: Hana Strnadlová Pastorková, vychovatelka ŠD

Cena: 40 Kč měsíčně (400 Kč/školní rok)

Přihlášení do družiny probíhá obvykle na začátku školního roku, později individuálně.
Plánovanou nepřítomnost dítěte ohlašují rodiče písemnou formou. Nelze omlouvat telefonicky.
Všechny další informace naleznete ve Vnitřním řádu ŠD (ke stažení níže).

I v naší družině se toho plno děje. Každý den probíhá v rámci družiny některý z mnoha zájmových kroužků: pohybové hry, kulinářský a literární klub, hráčské doupě, angličtina, flétničky nebo včelařský, výtvarný či počítačový kroužek.

Školní vzdělávací program pro školní družinu

pokrývá především následující oblasti a témata: Charakteristika, Umístění a vybavení, Zabezpečení BOZ, Vzdělávací a výchovné oblasti, Cíle ŠVP ŠD, Klíčové kompetence atd.

Řád školní družiny

upravuje především následující oblasti a témata: Poslání ŠD, Účastníci činnosti, Přihlašování a odhlašování žáků, Činnost družiny, Organizace činnosti, Zabezpečení BOZP, Chování žáků v ŠD, Podmínky úplaty za služby, Dokumentace ŠD atd.

Vnitřní řád školní družiny

vymezuje následující témata: Provozní doba, Přihlašování dětí, Odhlášení dítěte, Vyloučení dítěte, Poplatek, Pitný režim, Povinnosti rodičů, Režim dne.

Pravidelné kroužky

Včelařský kroužek

Každý čtvrtek několik zvědavých včelaříků poznává, zkoumá, pozoruje a stará se o své včelstvo.

Více informací níže

Hráčské doupě

Pořádáme turnaje v deskových a karetních hrách.

Angličtina

Pravidelný kroužek.

Literární čajovna

Při čtení z knížek máme možnost ochutnat různé bylinkové čaje z naší země, ale také čaje různých druhů ze zemí cizích a cizokrajných.

Kinokavárna

Několikrát v měsíci nabízí pokoukání na pohádky s šálkem dobré babičkovské melty. Šikovní a pozorní diváci kinokavárny mohou v závěrečném testu obsahujícím otázky k právě zhlédnutému příběhu získat ke kávě také něco dobrého k zakousnutí. Kinokavárna svým programem podporuje zapojení školy do projektu www.ctenipomaha.cz

Skaut

Hledáme družinouvou/družinového vedoucí, aby skaut mohl opět fungovat.

Schola

Zázemí naší základní školy nabízí prostor a vybavení pro konání pravidelných zkušek farního sborečku. Vedoucí naší malé scholičky je paní Mgr. Vendula Jarošová. Průběžně nabíráme nové zpěváčky. Přidejte se k nám!

Náboženství

Výuku náboženství vede pod laskavým vedením Otce Oldřicha Máši paní Mgr. Vendula Jarošová. Rodiče mohou přihlásit i děti, které nejsou žáky naší školy.

Včelařský kroužek

Včelařský kroužek byl založen 9. září 2013 a každý rok v září, s nástupem nového školního roku, obnovuje svoji činnost a přijímá nové členy.

Kroužek je určen pro včelaříky ve věku 6-18 let.

Včelaříci se setkávají od září do června vždy 1x týdně ve čtvrtek v odpoledním čase v ZŠ Heřmanice u Oder.

Počet členů se v minulých letech pohyboval od 5 do 11 zvídavých včelaříků.

Vedoucí a zakladatelka kroužku je registrovaná včelařka a učitelka Kristýna Ondřejová, DiS.

Na řízení a činnosti včelařského kroužku od počátku spolupracují tři subjekty.

Základní organizace Českého svazu včelařů Odry, z.s. je zřizovatelem včelařského kroužku mládeže. Díky této záštitě vysílá kroužek svou vedoucí na pravidelná roční školení vedoucích do Nasavrk a může žádat o finanční podporu dle směrnic ČSV.

Díky místnímu spolku Naše Kamenka, z.s. mají včelaříci k dispozici fascinující včely a všechny potřebné pomůcky pro práci a studium včel. Naše Kamenka, z.s. finančně podporuje nákup metodických pomůcek a literatury pro malé včelaře a včelařky.

Základní škola Heřmanice u Oder včelaříkům poskytuje prostory a vybavení v době, kdy čerpají teoretické znalosti o včelách. Na školní zahradě mají včelaříci od podzimu 2016 umístěno včelstvo v pozorovacím úle.

Činnost kroužku během školního roku je pestrá a navíc obohacená účastí na veřejných akcích a soutěžích. Na veřejných akcích, vánočních a velikonočních jarmarcích pořádaných spádovými obcemi a místními spolky, prezentuje včealařský kroužek svou činnost a včelařské řemeslo formou poznávací a kreativní dílničky pro veřejnost.

Včelaříci nabízí lákavé nahlédnutí do života včel a včelařů v podobě vědomostních kvízů a her, např. Poznáš co je na preparátu v mikroskopu?, Přiřaď názvy včelařských pomůcek či včelích produktů, Najdi na plástu mezi včelami matičku, Seřaď vývojová stádia včely, Urči deset včelařsky významných rostlin podle obrázku, Poskládej včelu z jednotlivých částí. Pro zkušené včelaře pak vychytávky jako Popiš části úlu a co vidíš na plástech nebo Přiřaď nemoci včel k jejich původcům.

Účastníci mohou nakouknout do demonstrativního úlu s fotoplásty, zájemci si mohou vystavené včelí produkty očichat, včelařské pomůcky osahat a vyzkoušet. Šikovní návštěvníci včelařské dílničky si odlévají ozdobičku ze včelího vosku, nebo stočí svíčku z voskové mezistěny.

Včelaříci pravidelně své včelařské vědomosti testují v oblastních kolech Zlaté včely, v korespondenční soutěži mladých přírodovědců Příroda kolem nás, a při účasti na Bartošovické stezce, pořádané každoročně VKM Bartošovice. Svoji činnost také poměřují s ostatními včelařskými kroužky v soutěži O putovní pohár ministra zemědělství.

Pravidelně se též účastní výroční členské schůze ZO ČSV Odry.

Včelaříci zapojili svou školu do projektu Ministerstva zemědělství Medová snídaně.

Za včelaříky do ZŠ Heřmancie u Oder přijeli dokonce filmaři ČTD natáčet díl oblíbených Šikulů se včelařskou tématikou.

Vedoucí kroužku Kristýna Ondřejová, DiS. se pravidelně účastní školení vedoucích VKM v SOUV-VVC, o.p.s., Nasavrky.

Absolvovala studium oboru Včelař v SOUV-VVC, o.p.s., Nasavrky (2013-2016).

Dále se vzdělává v rámci přednášek, besed, kurzů pro včelaře pořádaných základními organizacemi ČSV a různými spolky a jednotlivci působícími v oboru včelařství.